Functionele geneeskunde

“Functionele geneeskunde is een wetenschappelijke medische methode die de onderliggende oorzaken van ziekten opspoort en behandelt door middel van een persoonlijk behandelplan om zo de gezondheid en de lichaamsfuncties te verbeteren”

Functionele geneeskunde

Met oog voor de onderliggende oorzaken van ziekten en aandacht voor het gehele lichaam


MedicaPlus is een praktijk die werkt vanuit een gezichtspunt waarbij inzicht wordt gegeven in de gezondheid van cliënten en uitzicht biedt op verbetering van de gezondheid. Dat wordt gedaan door de stofwisseling van het menselijk lichaam te analyseren en te beïnvloeden.


Functionele geneeskunde is een voorbeeld van zorg op maat. Dat wil zeggen dat ieder persoon zijn eigen plan van aanpak krijgt.

Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen leefstijl, zijn eigen gezondheid en verdient daarmee ook een plan van aanpak wat op zijn of haar gezondheidskenmerken is gebaseerd.

In deze aanpak wordt gekeken naar het lichaam in zijn totaliteit. Dat is heel belangrijk omdat orgaansystemen met elkaar samenhangen.

De spijsvertering is een belangrijk speerpunt omdat het immuunsysteem daardoor beïnvloed wordt.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Institute for Functional Medicine

Wetenschappelijke referenties


Nieuwe systematische medische methode


Ziektes hebben symptomen en geven klachten. Dit is te vergelijken met een ijsberg waarbij het bovenste deel van de ijsberg, die boven het water uitsteekt, gelijk is aan de klachten die mensen hebben, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartklachten of fibromyalgie.

Maar het grootste deel van de ijsberg bevindt zich onder de zeespiegel en dit staat gelijk aan de onderliggende oorzaken. Denk hierbij aan:

  • verstoringen in de hormoonbalans
  • problemen met ontgifting
  • ontstekingsverschijnselen
  • structurele afwijkingen (huid en slijmvliezen) 
  • afwijkingen in het immuunsysteem
  • spijsverteringsproblemen
  • afwijkingen in de energiehuishouding (mitochondria)
  • toxische stoffen
  • emotionele problemen

Als een soort Sherlock Holmes worden alle aspecten van de gezondheid (lichaam en geest) in kaart gebracht (zie het onderste gedeelte afbeelding ijsberg).


De basis van de aanpak is de wetenschappelijke methode die functionele geneeskunde wordt genoemd (Functional Medicine). Functionele geneeskunde is een aanpak die de onderliggende oorzaken van ziekte onderzoekt en behandelt door een op maat gemaakt behandelplan. Hierdoor wordt de gezondheid bevorderd en de lichaamsfuncties worden verbeterd.

Dit is een voorbeeld van een nieuwe methodiek waarbij het totaal aan fysieke en psychische klachten in kaart wordt gebracht en aangepakt. Bij bijvoorbeeld huidklachten wordt niet alleen naar de huid maar ook naar de darmfunctie, voeding en stress gekeken. De fysiologie van het lichaam op orde brengen werkt tevens ter voorkoming van het ontstaan van ziekten.

In de Verenigde Staten gebruikt men hierbij een matrix (zie stroomschema hieronder) waarbij alle onderdelen van het menselijk lichaam stuk voor stuk in kaart gebracht worden.

Daarom is de anamnese, het gesprek met de cliënt, zo belangrijk om alles mee te kunnen nemen in de beoordeling van wat er allemaal speelt.