Detox voetenbad

Detox voetenbad


Body detox voetenbad helpt het lichaam met ontzuren en ontslakken. Het is een professioneel elektrolyse voetenbadsysteem en werkt volgens een natuurwetenschappelijke methode.


Bij de elektrolyse van water wordt H2O gescheiden in H2 en OH-. Wanneer de voeten in een voetenbad worden geplaatst waar elektrolyse in wordt toegepast, wordt er gebruik gemaakt van het feit dat de voetzolen met het grote aantal klieren ook wel als derde nier van het lichaam kunnen optreden. De huid is namelijk in staat om zuren direct uit te scheiden zonder hulp van andere organen.


Door de voeten in een Detox voetenbad te plaatsen voor een half uur, vindt onder andere het volgende plaats. Gifstoffen en zuren worden geneutraliseerd, slakken vrijgemaakt en opgeruimd. Het helpt het lichaam met ontzuren en ontslakken. Verzuring in het lichaam geeft allerlei klachten en ophoping van afvalstoffen geeft allerlei ziekten en onstekingsreacties. Zware metalen kunnen middels deze methode ook het lichaam verlaten. De bloedcirculatie doet er ongeveer 22 minuten over om het hele lichaam te doorstromen en daarmee wordt in het half uur het hele lichaam bereikt met deze behandeling.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Wetenschappelijke referenties